Skip to content

Jakt

Det har alltid funnits ett stort jaktintresse inom familjen och vi ser framförallt klövviltet som en viktig naturresurs (köttet). På Ånsta finns samtliga klövvilt som tillhör den svenska faunan men, speciellt, dovhjort är rikt förekommande. Etik och respekt för djuren är centralt när vi bedriver jakt på Ånsta. På senare år har efterfrågan från människor som vill komma ut och jaga ökat, vilket är positivt, men detta behöver balanseras med att hålla viltet på en hållbar nivå i relation till skogs och lantbruk.

Kontakt

Mobil: +46 (0)70-2646576
+46 (0)72-2196800