Skip to content

Hållbarhet

På Ånsta är vi helt självförsörjande var det gäller förnybar energi. Våra solceller genererar lika mycket el som hela gårdens elbehov och den tidigare halmpannan har bytts ut till en flispanna som värmer upp husen.

Vi har anlagt en 4,8ha stor våtmark på Ånsta utöver de sjöar och vattendrag som redan finns på marken. Detta är framförallt för att binda fosfor samt för att gynna den biologiska mångfalden i området.

Genom ett varsamt brukande och gynnande av Ånsta Gårds naturliga resurser är vi inte bara hållbara inom företaget men gynnar även omvärlden genom den koldioxid vår skog tar upp och syre som den producerar vilket långt överstiger den negativa påverkan gårdens innevånare har genom en normal livsstil. Skogens råvara producerar även livsviktiga material och energi som används till att bygga hus, hygienartiklar samt värme. Endast träd som är rötade eller vindfällen används till brännved och har därför ingen negativ miljöpåverkan på lång sikt.

Kontakt

Mobil: +46 (0)70-2646576
+46 (0)72-2196800