Skip to content

Lantbruk

Ånsta har under många århundraden varit en djurgård vilket många fina beten och ängar vittnar om. I dag betas dessa igen av kor, som numera är köttdjur, men även av dovhjortar och hästar. Korna går ute året om men har ett vindskydd inne på den gamla logen.

I den gamla ladugården finns ett stall med 10-tal boxplatser till hästar och kalvande kor.

På den delvis utarrenderade jordbruksmarken bedrivs konventionell spannmålsodling vilket är glädjande då många har lagt ner verksamheten i området. Förutom att det producerar livsviktigt livsmedel till människor så bidrar den till ett öppet och vackert kulturlandskap.

 

Kontakt

Mobil: +46 (0)70-2646576
+46 (0)72-2196800