Skip to content

Lantbruk

På den delvis utarrenderade jordbruksmarken bedrivs konventionell spannmålsodling vilket är glädjande då många har lagt ner verksamheten i området. Förutom att det producerar livsviktigt livsmedel till människor så bidrar den till ett öppet och vackert kulturlandskap.

Ånsta har under många århundraden varit en djurgård vilket många fina beten och ängar vittnar om. I dag betas dessa av dovhjortar samt hästar.

I den gamla ladugården finns ett stall med 10-tal boxplatser.

Kontakt

Mobil: +46 (0)70-2646576
+46 (0)72-2196800